Namaz Duaları - Kısa Sureler

Sure Dinle/İndir
Sübhaneke Duası İndir
Ettahiyyatü Duası İndir
Allahümme Salli Duası İndir
Allahümme Barik Duası İndir
Allahümme Rabbena Atina Duası İndir
Allahümme İnna Nesteinüke (Kunut 1) Duası İndir
Allahümme İyya Kena'büdü (Kunut 2) Duası İndir
Amentü Duası İndir
Fâtiha Suresi İndir
Bakara Suresi (İlk Sayfa) İndir
Bakara Suresi (Ayetel'l-Kürsî) İndir
Bakara Suresi Son Sayfa (Âmene'r-Rasulü) İndir
Haşr Suresi Son Sayfası (Hüvallahü'l-lezî) İndir
Duhâ Suresi İndir
İnşirâh Suresi İndir
Tîn Suresi İndir
Alâk Suresi İndir
Kadir Suresi İndir
Beyyine Suresi İndir
Zilzâl Suresi İndir
Âdiyât Suresi İndir
Kâria Suresi İndir
Tekâsür Suresi İndir
Asır Suresi İndir
Hümeze Suresi İndir
Fîl Suresi İndir
Kureyş Suresi İndir
Mâûn Suresi İndir
Kevser Suresi İndir
Kâfirûn Suresi İndir
Nasr Suresi İndir
Tebbet Suresi İndir
İhlas Suresi İndir
Felâk Suresi İndir
Nâs Suresi İndir
KISA SURELER 1. BÖLÜM (Toplu Sıralı Şekilde) Fatiha, Bakara, Haşr, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Beyyine, Kadir, Zilzal, Adiyat, Karia, Tekasür Sureleri İndir
KISA SURELER 2. BÖLÜM (Toplu Sıralı Şekilde) Asr, Hümeze, Fil, Maun, Kevser, Kureyş, Kafirun, Nasr, Tebbet, İhlas, Felak, Nas Sureleri ve Subhaneke, Tahiyyat ve Namaz Duaları, Amentü vd. İndir
Yukarı Kaydır